Kandidát do Senátu za obvod č. 33 - Děčín - Mgr. Bc. Petr Šmíd

31/07/2014 Kandidát do Senátu za obvod č. 33 - Děčín - Mgr. Bc. Petr Šmíd

 

Mgr. Bc. Petr Šmíd

Původním povoláním lodní mechanik a lodní strojník vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor management a školský management. 50 letý otec dvou dcer pracoval jako učitel na základní škole ve Varnsdorfu, od roku 2011 je jejím ředitelem.

Dlouhodobě působí v komunální politice - již třetí volební období je zastupitelem města Varnsdorf, v současné době na pozici předsedy finančního výboru města.

Angažuje se  v charitativní a sociální oblasti, kde spolupracuje s nevládními organizacemi a humanitárními občanskými sdruženími (Červený kříž) a regionálními zařízeními (Dětský domov Lipová, Domov sv.Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, Kostka v Krásné Lípě, Křižovatka Varnsdorf).

Je předsedou občanského sdružení „Červený kostel ve Varnsdorfu“, které bojuje o záchranu této historické památky.

 

 

Proč SPO?

 

  1. navrhujeme, aby bylo preferenční procento ve volbách do Poslanecké sněmovny dále sníženo z 5 na 3 %
  2. navrhujeme, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny byl počet volebních okrsků zvýšen z dnešních 14 na 35
  3. navrhujeme, aby občané i v krajských a celostátních volbách měli možnost vybírat osobnosti z kandidátek více politických stran
  4. navrhujeme, aby starostou, resp. primátorem byl zvolen ten, kdo v komunálních volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  5. navrhujeme, aby krajským hejtmanem byl zvolen ten, kdo v krajských volbách obdržel nejvíce preferenčních hlasů
  6. navrhujeme, aby místní referendum bylo platné při menší než 35 % účasti občanů
Poslední novinky